ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองจากการเก็บตัวอย่างที่ โพรงจมูก 1:1 เทส แบบยกลัง 100 ชุด (สำหรับการสวอป)

ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองจากการเก็บตัวอย่างที่ โพรงจมูก 1:1 เทส แบบยกลัง 100 ชุด (สำหรับการสวอป)

สินค้าหมดแล้ว

฿2,200.00

  • ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลดวยวิธี real time RT-PCR
  • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
  • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อโควิด 19
  • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19

ได้รับการรับรองโดย อย. ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีที่ T 6400377

สินค้าหมดแล้ว

  • ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ต้องยืนยันผลดวยวิธี real time RT-PCR
  • ในกรณีที่มีเชื้อจำนวนน้อย ชุดตรวจนี้อาจให้ผลลบได้
  • ใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อโควิด 19
  • ผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19

ได้รับการรับรองโดย อย. ใบรับรองการประเมินเทคโนโลยีที่ T 6400377

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า